Årshjul

Korpset har en del faste aktiviteter hvert år. Dato og innhold vil variere, men mye er det samme. Her er årshjul i tekstform og hjulform.
Vår
Januar
 • Nytt år, nye sanger
Februar
 • Årsmøte. 
 • Vedta budsjett, aktivitetsplan og velge styre og støttelag
Mars
 • Loppemarked Slettebakken skole
 • Rekrutteringskonsert på Landås skole i skoletiden
 • Ofte seminarhelg med øving for alle tre korps (mars eller april)
April
 • 1. april: Frist for å søke eller reregistrere hos Bergen kulturskole
 • Hordablæstdeltakelse, eller annen konkurranse eller konsert
Mai
 • Spilling 17. mai, hvert år på Landås, noen ganger i byen
 • Arrangere aktiviteter på Landås skole på 17. mai
Juni
 • Sommerkonsert og avslutning, alle tre korps
 • Sommertur - noen ganger inkludert NM for skolekorps i Larvik
Høst
August
 • Oppstart av nytt korpsår
 • Nye aspiranter i nytt aspirantkorps
September
 • Oppstartsseminar, med overnatting eller reise, alle korps
 • Loppemarked på Slettebakken skole
Oktober
 • Høstkonsert, alle korps
 • Gjerne helgeøving før konserten
November
 • Starte på julesanger
Desember
 • Julegrantenninger, hovedkorpset
 • Nissespilling eldresenter i øvingstid, juniorkorpset
 • Julekonsert i Landås kirke, alle tre korps,
  ofte med grøtfest for musikanter og familie i forkant
Søk
Driftes av Styreportalen AS