Årshjul

Korpset har en del faste aktiviteter hvert år. Dato og innhold vil variere, men mye er det samme. Her er årshjul i tekstform og hjulform.
Vår
Januar
 • Nytt år, nye sanger
Februar
 • Årsmøte. 
 • Vedta budsjett, aktivitetsplan og velge styre og støttelag
Mars
 • Loppemarked Slettebakken skole
 • Rekrutteringskonsert på Landås skole i skoletiden
 • Ofte seminarhelg med øving for alle tre korps
April
 • 1. april: Frist for å søke eller reregistrere hos Bergen kulturskole
 • Hordablæstdeltakelse, eller annen konkurranse eller konsert
 • Vårmarked Landås skole - korpset har ofte kafé
Mai
 • Spilling 17. mai, hvert år på Landås, noen ganger i byen
 • Marsjøvinger og fellesøvinger alle tre korps før 17. mai
Juni
 • Sommerkonsert og avslutning, alle tre korps
 • Sommertur - noen ganger til NM i Larvik
Høst
August
 • Oppstart av nytt korpsår
 • Nye aspiranter i nytt aspirantkorps
September
 • Oppstartsseminar, med overnatting eller reise, alle korps
 • Loppemarked på Slettebakken skole
Oktober
 • Høstkonsert, alle korps
 • Gjerne helgeøving før konserten
November
 • Vintermarked Landås skole, korpset har ofte kafé
 • Starte på julesanger
Desember
 • Julegrantenning Strimmelen, hovedkorpset
 • Nissespilling eldresenter i øvingstid, juniorkorpset
 • Julekonsert i Landås kirke, alle tre korps, ofte med grøtfest for musikanter og familie i forkant
 • Spilling i Landås kirke på julaften, for de i hovedkorps som vil
Søk
Driftes av Styreportalen AS