Velkommen til Landås skoles musikkorps!

Vi ser frem til å ha deg som musikant hos oss!

For å begynne i korpset ønsker vi at du tar kontakt på lsmusikk@gmail.com med informasjon om navn, klassetrinn og instrumentønske(r) for den kommende musikanten. Hovedfristen for å søke Bergen kulturskole er 1. april, søk der og velg Landås skoles musikkorps i boksen der de spør etter korps/orkester.  Hvis du søker etter fristen, ta kontakt på epost, så kan vi kanskje finne en annen spillelærer hvis det ikke er plass på kulturskolen, eller et annet instrument der det er plass. Vi har plass til alle i korpset, og en lærer skal vi nok klare å fikse.

Nye musikanter begynner i rekrutt/aspirantkorpset, i et år, før de går videre til juniorkorpset i tre år, før hovedkorpset til de slutter på vgs. For musikanter som allerede spiller et instrument kan de starte rett i juniorkorps eller hovedkorps, avhengig av nivå. Det er også mulig å bli lengre i aspirantkorps eller juniorkorps om ønskelig. Musikanter som øver mye så de blir raskere flinke, og har veldig lyst å begynne i hovedkorpset kan starte i hovedkorpset tidligere. De fleste som starter når de er eldre, særlig fra 6. klasse og oppover, vil gjerne starte med spilletimer hos lærer, og så gå over til enten junior- eller hovedkorps når de er klare for det. Ta kontakt med oss på øving eller på lsmusikk@gmail.com om du har spørsmål.

Vi vil gjerne bli kjent med både musikant og foreldre, og ser frem til å se dere på øving og konserter.  Rekrutt/aspirantkorps og juniorkorps øver fra 17:00-17:45, hovedkorpset øver fra 18:00 - 20:15. Begge med oppmøte 15 min før for å være klar på stolen i tide.

Kontingenten i korpset er 550,- per halvår (500,- ved søsken), og instrumentleie er 450,- per halvår. I tillegg til betaling for spilletimer i kulturskolen eller annet sted. Både i korpset og kulturskolen kan du søke friplass, i kulturskolen er det et eget søknadsskjema, i korpset vil det være nok å gi beskjed til kasserer etter oppstart.

Under finner du en liten ordliste og nyttige lenker, for ord og begrep som kan være nyttig å kjenne når du er ny musikant eller ny forelder i korpset. Instrumentene i korpset kan du også lese mer om her.

Ved å lære et instrument kan du få en aktivitet for livet, enten du har tenkt å bli profesjonell musiker, spille i et ambisiøst eller et uambisiøst voksenkorps, spille i band, spille i symfoniorkester eller bare bli glad i musikk. Erfaringen med å utøve musikk sammen med andre sitter uansett i deg hele livet.

Ordliste

Aspirant
Vanligvis det første året musikanten spiller på instrumentet, og første år i korpset. De har time med egen lærer i kulturskolen, i tillegg til fellestimer med resten av aspirantkorpset. Aspirantene øver ofte sammen med juniorkorpset på slutten av året, og spiller jevnlig konserter sammen med junior- og hovedkorpset.
Junior
Det andre og tredje året i korpset. Du har fremdeles timer med lærer, og spiller med de andre juniorene. Etter hvert i det tredje året, "junior 2" kan man også spille litt med hovedkorpset. Junior spiller jevnlig konserter sammen med aspirant- og hovedkorpset, og deltar i Hordablæsten når hovedkorpset deltar.
Hovedkorps
Når du ikke er junior lenger starter du i hovedkorpset og kan bli der til du er ferdig på vgs. Her er musikantene fra ca 10-19 år og spiller konserter og deltar i ulike konkurranser som NM og Hordablæsten. Da øver du litt senere og lengre på mandagene og er med på alt som skjer. De fleste har også timer med egen spillelærer.
Dirigent
Rita Kvalnes er dirigent for aspirantkorpset og hovedkorpset. Viggo Vea er dirigent for juniorkorpset. Det er altså de som styrer korpsene under øving og bestemmer hvilken musikk som skal spilles. Begge er også instrukturer for kulturskolen og har undervisning i enkelttimer for musikanter i korpset.
Øvingsvakt/Foreldrevakt
Hver familie blir bedt om å være vakt på øving ca to ganger i semesteret. Da er det å rigge opp og ned til øving med stoler og slagverkutstyr, kopiere og levere ut noter når nødvendig, og hjelpe dirigentene med diverse. For hovedkorpset er det også å skjære frukt til pausen. Lister  over vakter blir sendt ut ved semesterstart, og tidspunkt blir lagt i Tutti.
Tutti
Tutti er appen korpset bruker for å ha oversikt over øvinger, vakter, og aktiviteter. Last gjerne ned denne på mobiltelefonen din. Du får også meldingene på epost, men kalenderen er bare i Tutti. Tutti er derfor nyttig å laste ned for å følge med på det som skjer i korpset.
Seminar
Ca fire ganger i året har korpset helgeseminar. Noen ganger reiser vi vekk for disse, andre ganger er det seminar på Landås skole. Da øver gjerne alle tre korpsene i løpet av helgen, hovedkorpset mest.
Uniform
Alle musikanter får uniform senest til 17. mai det året de er junior 2. Da skal medaljer og stjerner de har fått utdelt tidligere festes på uniformen. Aspirant og junior 1 bruker hettejakke som uniform. Alle må sørge for at de har hvit skjorte, svarte sko, svarte sokker og svart bukse.
Noter
Alle får utdelt en svart notemappe der notene man får utdelt kan samles inn. Nye noter blir utdelt jevnlig gjennom året, særlig i august, november, januar og april. Før 17. mai får man også utdelt et marsjefte til marsjene, så man kan spille og marsjere samtidig.
Dugnad
Korpset har noen dugnader i løpet av året, størst er loppemarked vår og høst, og arrangering av 17. mai på Landås skole. Der er det ventet at foresatte bidrar. Ellers kan du lese mer om vokseninnsats nederst på siden "Hva gjør vi"?
Janitsjar
LSM er et janitsjarkorps, noe som vil si at de fleste blåseinstrumenter kan spille her, i tillegg til slagverk. Vi har gjerne musikanter på tverrfløyte, klarinett, saxofon, kornett, trompet, baryton/euphonium, tuba, trombone, slagverk, fagott, valthorn og obo. Du kan lese mer om instrumentene i korpset her.
Messinginstrument
Kornett, trompet, valthorn, baryton, euphonium, trombone og tuba er messinginstrumenter, fordi de er laget av metall. Alle har også omtrent samme type munnstykke. Musikantene kan leie instrumenter av korpset. Da betaler du 450,- i semesteret for dette, og korpset tar ansvar for reparasjon og vedlikehold.
Treblåsinstrumenter
Tverrfløyte, klarinett, saxofon, obo og fagott er treblåsinstrumenter. Disse er mer forskjellige fra hverandre, men har det til felles at de enten opprinnelig var laget av tre, eller har en flis/rør av tre på munnstykket. Musikantene kan leie instrumenter av korpset.  Da betaler du 450,- i semesteret for dette, og korpset tar ansvar for reparasjon og vedlikehold.
Instrumentforvalter
I styret er det en eller to instrumentforvaltere, som du kan ta kontakt med om du har problem med instrumentet som du leier fra korpset. Nå er det Erla Løvseth. Ta kontakt på øving, på melding, eller på   lsmusikk@gmail.com
Årshjul
Vi har noen ganske faste aktiviter, som spilling på 17. mai, sommertur, septemberseminar, høstkonsert, julekonsert, årsmøte, loppemarked, etc. Se årshjulet her.
Hordablæsten
En konkurranse for korps i Hordaland og omegn, gjerne i april, i Grieghallen i Bergen. LSM deltar ofte her, i 2. eller 3. divisjon og med juniorkorps. I tillegg kan ensembler og solister delta, og aspiranter kan delta på aspirantseminar og være med å spille på festkonserten.
NM
NMF arrangerer norgesmesterskap i skolekorps hvert år. Her deltar mange skolekorps fra hele Norge. NM skolekorps janitsjar er vanligvis i Larvik, i juni første helgen etter at skoleåret er slutt. LSM deltar ikke hvert år, men har deltatt mange ganger i NM, sist i 2022. Da er det hovedkorpset som deltar.
NMF
Norges Musikkorps Forbund. LSM er medlem i NMF. NMF arrangerer mange ting, som sommerkurs og konkurranser, i tillegg til å dele ut støtte til blant annet drift, prosjekter og instrumenter. Alle nye aspiranter får også "korpssekken" fra NMF når de har gått en liten stund.
Søk
Driftes av Styreportalen AS