Velkommen til Landås skoles musikkorps!

Vi ser frem til å ha deg som musikant hos oss!

De fleste nye i korpset begynner i aspirantkorpset, der det er ventet at du er i ca et år, før du går videre til juniorkorpset i ca to år. Du kan bruke lengre tid på denne prosessen, to år i aspirantkorpset eller tre år i juniorkorpset, om du ønsker det. Det er også mulig å begynne i kulturskolen først og bli med i korpset etter hvert. Særlig om du er fra 6. klasse og oppover vil flere starte med spilletimer hos lærer, og så gå over til enten junior- eller hovedkorps når du er klar for det. Ta kontakt med oss på øving eller på lsmusikk@gmail.com om du har spørsmål.

Vi vil gjerne bli kjent med både musikant og foreldre, og ser frem til å se dere på øving og konserter.  Aspirantkorps og juniorkorps øver fra 17:00-17:45, hovedkorpset øver fra 18:00 - 20:15, med oppmøte 15 min før for å være klar på stolen i tide.

Kontingenten i korpset er 550,- per halvår (500,- ved søsken), og instrumentleie er 450,- per halvår. I tillegg til betaling for spilletimer i kulturskolen eller annet sted. Både i korpset og kulturskolen kan du søke friplass, i kulturskolen er det et eget søknadsskjema, i korpset vil det være nok å gi beskjed til kasserer etter oppstart.

Under har vi samlet en liten ordliste og nyttige lenker, for ord og begrep som kan være nyttig å vite når du er ny musikant eller ny forelder i korpset. Instrumentene i korpset kan du også lese mer om her.

Ordliste

Aspirant
Vanligvis det første året musikanten spiller på instrumentet, og første år i korpset. De har time med egen lærer i kulturskolen, i tillegg til fellestimer med resten av aspirantkorpset. Øver ofte sammen med juniorkorpset på slutten av året, og spiller jevnlig konserter sammen med junior- og hovedkorpset.
Junior
Det andre og tredje året i korpset. Du har fremdeles timer med lærer, og spiller med de andre juniorene. Etter hvert i det tredje året, "junior 2" kan man også spille litt med hovedkorpset. Spiller jevnlig konserter sammen med aspirant- og hovedkorpset, og deltar i Hordablæsten når hovedkorpset deltar.
Hovedkorps
Når du ikke er junior lenger starter du i hovedkorpset og kan bli der til du er ferdig på vgs. Her er musikantene fra ca 10-19 år og spiller konserter og deltar i ulike konkurranser som NM og Hordablæsten. Da øver du litt senere og lengre på mandagene og er med på alt som skjer. De fleste har også timer med egen spillelærer.
Dirigent
Rita Kvalnes er dirigent for aspirantkorpset og hovedkorpset. Viggo Vea er dirigent for juniorkorpset. Det er altså de som styrer korpsene under øving og bestemmer hvilken musikk som skal spilles. Begge er også instrukturer for kulturskolen og har undervisning i enkelttimer for musikanter i korpset.
Øvingsvakt/Foreldrevakt
Hver familie blir bedt om å være vakt på øving ca to ganger i semesteret. Da er det å rigge opp og ned til øving med stoler og slagverkutstyr, kopiere og levere ut noter når nødvendig, og hjelpe dirigentene med diverse. For hovedkorpset er det også å skjære frukt til pausen. Lister  over vakter blir sendt ut ved semesterstart, og tidspunkt blir lagt i Tutti.
Tutti
Tutti er appen korpset bruker for å ha oversikt over øvinger, vakter, og aktiviteter. Last gjerne ned denne på mobiltelefonen din. Du får også meldingene på epost, men kalenderen er bare i Tutti. Tutti er derfor nyttig å laste ned for å følge med på det som skjer i korpset.
Seminar
Ca fire ganger i året har korpset helgeseminar. Noen ganger reiser vi vekk for disse, andre ganger er det seminar på Landås skole. Da øver gjerne alle tre korpsene i løpet av helgen, hovedkorpset mest.
Uniform
Alle musikanter får uniform senest til 17. mai det året de er junior 2. Da skal medaljer og stjerner de har fått utdelt tidligere festes på uniformen. Aspirant og junior 1 bruker hettejakke som uniform. Alle må sørge for at de har hvit skjorte, svarte sko, svarte sokker og svart bukse.
Noter
Alle får utdelt en svart notemappe der notene man får utdelt kan samles inn. Nye noter vil bli utdelt jevnlig gjennom året, særlig i august, november, januar og april - men også til andre tider. Før 17. mai får man også utdelt et marsjefte til marsjene, så man kan spille og gå samtidig.
Dugnad
Korpset har noen dugnader i løpet av året, størst er loppemarked vår og høst, og arrangering av 17. mai på Landås skole. Der er det ventet at foresatte bidrar. Ellers kan du lese mer om vokseninnsats nederst på siden "Hva gjør vi"?
Janitsjar
LSM er et janitsjarkorps, noe som vil si at de fleste blåseinstrumenter kan spille her, i tillegg til slagverk. Vi har gjerne musikanter på tverrfløyte, klarinett, saxofon, kornett, trompet, baryton/euphonium, tuba, trombone, slagverk, fagott, valthorn og obo. Du kan lese mer om instrumentene i korpset her.
Messinginstrument
Kornett, trompet, valthorn, baryton, euphonium, trombone og tuba er messinginstrumenter, fordi de er laget av metall. Alle har også omtrent samme type munnstykke. Musikantene kan leie instrumenter av korpset. Da betaler du 450,- i semesteret for dette, og korpset tar ansvar for reparasjon og vedlikehold.
Treblåsinstrumenter
Tverrfløyte, klarinett, saxofon, obo og fagott er treblåsinstrumenter. Disse er mer forskjellige fra hverandre, men har det til felles at de enten opprinnelig var laget av tre, eller har en flis/rør av tre på munnstykket. Musikantene kan leie instrumenter av korpset.  Da betaler du 450,- i semesteret for dette, og korpset tar ansvar for reparasjon og vedlikehold.
Instrumentforvalter
I styret er det en eller to instrumentforvaltere, som du kan ta kontakt med om du har problem med instrumentet som du leier fra korpset. Nå er det Runhild Syse for messinginstrument og slagverk, og Erla Løvseth for treblås. Ta kontakt på øving, på melding, eller på   lsmusikk@gmail.com
Årshjul
Vi har noen ganske faste aktiviter, som spilling på 17. mai, sommertur, septemberseminar, høstkonsert, julekonsert, årsmøte, loppemarked, etc. Se årshjulet her.
Hordablæsten
En konkurranse for korps i Hordaland og omegn, gjerne i april, i Grieghallen i Bergen. LSM deltar ofte her, i 2. eller 3. divisjon og med juniorkorps. I tillegg kan ensembler og solister delta, og aspiranter kan delta på aspirantseminar og være med å spille på festkonserten.
NM
NMF arrangerer norgesmesterskap i skolekorps hvert år. Her deltar mange skolekorps fra hele Norge. NM skolekorps janitsjar er vanligvis i Larvik, i juni første helgen etter at skoleåret er slutt. LSM deltar ikke hvert år, men har deltatt mange ganger i NM, sist i 2022. Da er det hovedkorpset som deltar.
NMF
Norges Musikkorps Forbund. LSM er medlem i NMF. NMF arrangerer mange ting, som sommerkurs og konkurranser,i tillegg til å dele ut støtte til blant annet drift, prosjekter og instrumenter. Alle nye aspiranter får også "korpssekken" fra NMF når de har gått en liten stund.
Søk
Driftes av Styreportalen AS