Landås Skoles Musikkorps

Landås skoles musikkorps har øvinger mandager på Landås skole. Hovedkorpset øver fra 18:00 - 20:15. Aspirantkorps og juniorkorps øver fra 17:00-17:45.

Siden vi har instrumentopplæring i Bergen kulturskole rekrutterer vi hovedsakelig før 1. april, fristen til Bergen kulturskole. Men om du ikke rakk fristen, ta kontakt likevel! Vi har ofte ledige plasser på noen instrument, så du kan melde deg på utenom fristen. Skriv til lsmusikk@gmail.com om du vil vite mer, eller om du allerede vet at du vil melde inn en kommende musikant. Jo flere sammen, jo gøyere er det i korpset.

De fleste musikantene starter fra 2., 3. eller 4. klasse, med ett år i aspirantkorpset og tre år i juniorkorpset, før de går videre til hovedkorpset. Der kan du være helt til du er 19 år. Hvis du øver mye så du blir raskt flink og har veldig lyst å spille i hovedkorpset kan du gjerne starte der tidligere. Hvis du starter senere i korpset (fra slutten av barneskolen), kan du begynne først med spillelærer og øve mye hjemme for å få en raskere vei til junior- og hovedkorpset for å spille med dine jevnaldrende. På reiser og aktiviteter er stort sett hele korpset sammen, både aspirant, junior og hovedkorps. Det er veldig kjekt å se de yngste se opp til og være sammen med de eldre musikantene når vi er på aktiviteter og konserter, og det er et godt miljø i korpset.

Musikantene har oftest instrumentopplæring i Bergen kulturskolen. De fleste instrument har timer på Landås skole, mandager og tirsdager, eller i sentrum på Bergen kulturskole. Slagverk, fagott og obo har undervisning på kulturskolen i sentrum, ikke på Landås. Du kan lese mer om instrumentene i korpset her.

Søknadsfrist for plass i kulturskolen er 1. april. Om du vil spille i korpset, men ikke har plass i kulturskolen, ta kontakt! Vi kan ofte hjelpe deg å få en instrumentlærer likevel, i kulturskolen eller hos andre. Du kan også finne egen instrumentlærer. Det er mest vanlig å begynne i august, men vi er åpne for nye medlemmer til alle tider i semesteret, da kan du gjerne begynne hos spillelærer først og så komme inn i aspirant- eller juniorkorps etter hvert.

Kontingenten i korpset er 550,- per halvår (500,- ved søsken), og instrumentleie er 450,- per halvår. I tillegg må du betale til kulturskolen. Både i korpset og kulturskolen kan du søke friplass, i kulturskolen er det et eget søknadsskjemai korpset vil det være nok å gi beskjed til kasserer etter oppstart i korpset.

Dirigenten: Rita Kvalnes

Rita Kvalnes er dirigent for hovedkorpset og aspirantkorpset. Hun kommer fra Utskarpen utenfor Mo i Rana.

Hun begynte på klarinett i Utskarpen Skolekorps og i Rana Kulturskole, og var aktiv i div. lokale korps og orkestre og i Norges Nasjonale Ungdomskorps.

Etter videregående skole gikk turen til Bergen og studier ved Bergen Musikkonservatorium og medlem i Dragefjellets Musikkorps. I denne perioden ble hun godkjent som vikar i Bergen Filharmoniske Orkester og Forsvarets Musikkorps. 

Hun gikk videre til diplom/hovedfagsstudier ved Hochschule für Musik i Freiburg, Tyskland. Debutkonsert under Festspillene i Nord-Norge i 1996.

Siden 1996 har hun jobbet i Bergen Kulturskole og som frilansmusiker. Hun er også klarinettlærer på musikklinjen ved Langhaugen Videregående Skole og spiller i Bergen Treblåsensemble.

Støtt korpset!

Vil du støtte oss, økonomisk eller praktisk?
Takk for støtte til:
Søk
Driftes av Styreportalen AS