Landås Skoles Musikkorps

Landås skoles musikkorps har øvinger mandager på Landås skole. Hovedkorpset øver fra 18:00 - 20:15. Aspirantkorps og juniorkorps øver fra 17:00-17:45.

De fleste musikantene starter fra 2. klasse og oppover, med et til to år i aspirantkorpset og to til tre år i juniorkorpset, før de går videre til hovedkorpset. Der kan du være helt til du er 19 år. De som begynner når de er litt eldre (fra slutten av barneskolen) kan gjerne få en raskere vei til hovedkorpset for å spille med sine jevnaldrende. På reiser og aktiviteter er stort sett hele korpset sammen, både aspirant, junior og hovedkorps.

Musikantene har oftest instrumentopplæring i Bergen kulturskolen. De fleste instrument har timer på Landås skole, mandager og tirsdager, eller i sentrum på Bergen kulturskole. Slagverk, valthorn, fagott og obo har undervisning på kulturskolen i sentrum, ikke på Landås. Du kan lese mer om instrumentene i korpset her.

Søknadsfrist for plass i kulturskolen er 1. april. Om du vil spille i korpset, men ikke har plass i kulturskolen, ta kontakt! Vi kan ofte hjelpe deg å få en instrumentlærer likevel, i kulturskolen eller hos andre. Du kan også finne egen instrumentlærer. Det er mest vanlig å begynne i august, men vi er åpne for nye medlem til alle tider i semesteret.

Kontingenten i korpset er 550,- per halvår (500,- ved søsken), og instrumentleie er 450,- per halvår. I tillegg må du betale til kulturskolen. Både i korpset og kulturskolen kan du søke friplass, i kulturskolen er det et eget søknadsskjemai korpset vil det være nok å gi beskjed til kasserer etter oppstart i korpset.

Dirigenten: Rita Kvalnes

Rita Kvalnes er dirigent for hovedkorpset og aspirantkorpset. Hun kommer fra Utskarpen utenfor Mo i Rana.

Hun begynte på klarinett i Utskarpen Skolekorps og i Rana Kulturskole, og var aktiv i div. lokale korps og orkestre og i Norges Nasjonale Ungdomskorps.

Etter videregående skole gikk turen til Bergen og studier ved Bergen Musikkonservatorium og medlem i Dragefjellets Musikkorps. I denne perioden ble hun godkjent som vikar i Bergen Filharmoniske Orkester og Forsvarets Musikkorps. 

Hun gikk videre til diplom/hovedfagsstudier ved Hochschule für Musik i Freiburg, Tyskland. Debutkonsert under Festspillene i Nord-Norge i 1996.

Siden 1996 har hun jobbet i Bergen Kulturskole og som frilansmusiker. Hun er også klarinettlærer på musikklinjen ved Langhaugen Videregående Skole og spiller i Bergen Treblåsensemble.

Støtt korpset!

Vil du støtte oss, økonomisk eller praktisk?
Takk for støtte til:
Søk
Driftes av Styreportalen AS