Øvinger og voksenvakt

Vanlige øvinger er mandager. Aspirant/rekrutt og junior skal møte opp 16:45 og være spilleklare 17:00. Hovedkorps skal møte opp 17:45 og være spilleklare 18:00. I de 15 minuttene skal musikantene pakke opp egne instrument, finne noter, og hjelpe til å sette opp stoler, notestativ og slagverkutstyr. 

Noen ganger har vi øving på andre tidspunkt, særlig i seminarhelger og før konserter.

Til hver øving har vi voksenvakter/foreldrevakter - en foresatt for hvert korps, som har ansvar for å møte i god tid og hjelpe til å sette opp. Under øvingen skal de også hjelpe til med å holde roen, finne noter, sette opp notestativ som velter, og diverse dirigenten trenger hjelp til. Til hovedkorpset sin pause skal de også skjære frukt. Etter øvingen skal stoler, notestativ og slagverkutstyr pakkes tilbake der det var.

Disse vaktene blir fordelt i starten av semesteret, og blir lagt i Tutti, appen som korpset bruker for beskjeder og kalender. Hver familie har ca to vakter i semesteret, og du kan bytte om det ikke passer når du er satt opp.
Søk
Driftes av Styreportalen AS